موضوعات
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۰۷٫۵۱۸ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱۱۴
بازدید از این یادداشت : ۳٫۲۴۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :

شکرپاره ها


سه پاره است اگر
سه نام دارد اگـــر

زقند پارسیان تا زبان تاجیکان
زبان نغز دری


به کام من بخدا هر سه پاره شـــــــیرین است
سه پاره است ولی بیگمان ز یک شـکر است

اتاوا 25 جولای 2007
آصف  فکرت

------------------------------

آشنایی

ندانم دلبر سعدی زکابل بود یا از بلخ

ولیکن بلبل دستانسرای عاشق شیراز

به هنجار دری از وی سخن گفتن همی آموخت*  

*

گرم  رانند و گر بیگانه ام خوانند

مرا با شهریاران، شهرداران نیست  پیوندی و پیمانی

ولی من آشنای دلبر شیرازی خویشم

چرا گویم زبانش را نمی دانم

پیامش را نمی خوانم

گرفتم آنکه آسان در نیابم من زبانش را

ولی باشد مرا فرّی ز فرهنگی

که گوید "همدلی از همزبانی بهتراست" ای دوست!ـ

اتاوا 27 جولای 2007

آصف فکرت

..............................................

·        سعدی فرماید:

هزار بلبل دســـــتانسرای عاشق را

بباید از تو سخن گفتن دری آموخت

شعر فکرت را در این سایت هم ملاحظه فرمایید:

http://www.barkhiya.persianblog.irسه شنبه ۹ مرداد ۱۳۸۶ ساعت ۴:۰۲
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت