موضوعات
برای ما بنویسیدنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۳۶٫۶۵۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱۱۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :
مقالات مرداد ۱۳۸۶
 آکام المرجان سالهاست که کتاب آکام المرجان مورد بحث و تبادل آراء کتابشناسان بوده است، ولی از مؤلّف آن، اسحاق بن حسین، جز نامی دانسته نیست؛ امّا نسخه یی که از این کتاب موجود است، یمنی است و کاتب آن، احسن بن علی بن عبید الله الانسی الکوکبانی، نسخه را در خدمت « امیر المؤمنین قاسم بن حسن» که از سال 1128 تا 1139 (سال وفاتش) بر مسند قدرت بوده، نگاشته و استنساخ آن در شعبان 1129...
پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۸۶ ساعت ۵:۳۶
شکرپاره ها سه پاره است اگر سه نام دارد اگـــر زقند پارسیان تا زبان تاجیکانزبان نغز دریبه کام من بخدا هر سه پاره شـــــــیرین استسه پاره است ولی بیگمان ز یک شـکر است اتاوا 25 جولای 2007آصف  فکرت ------------------------------آشناییندانم دلبر سعدی زکابل بود یا از بلخولیکن بلبل دستانسرای عاشق شیرازبه هنجار دری از وی سخن گفتن همی آموخت*  *گرم  رانند و گر بیگانه ام خوانندمرا با...
سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۸۶ ساعت ۴:۰۲
تاریخنامۀ هراتپیراستۀ تاریخنامۀ هراتتألیف سیف بن محمد سیفی هرویبه کوشش محمد آصف فکرتتهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار1381نوشتۀ سیف بن محمد بن یعقوب سیفی هروی(681- پس از 721ق) در گزارش اوضاع و رخدادهای هرات از آغاز تاخت مغول تا سال 721ق. سیفی تاریخنامه را به دستور فرمانروای هرات، ملک غیاث الدین محمد کـَرت، نگاشته و در آغاز، مقدماتی در اساطیر، اخبار و روایات در...
شنبه ۶ مرداد ۱۳۸۶ ساعت ۱۸:۰۷