موضوعات
برای ما بنویسیدنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۳۶٫۶۵۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱۱۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :
مقالات اسفند ۱۳۸۸
 هفتاوندی (مسبّع)  بر سخن پیرمعرفت سعدیعـَلـَم دولت نوروزاز خیابان هری سرو دلارا برخاستناز شیراز ز گلگشت مصلاٌ برخاستلاله چون دست عروسان بخارا برخاستاز در و دامن کابل گل رعنا برخاستگل سرخ از لب آمو به تماشا برخاست-------------- « علم دولت نوروز ز صحرا برخاست -------------- زحمت لشکر سرما ز سر ما برخاست »گوش بسپار به هنگامۀ بلبل سحریگوید افسوس گر از دوست نداری خبریخاصه اکنون...
يكشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۴:۵۱
بعضی از دوستان از بنده خواسته اند تا به تقریب نوروز باستانی منظومۀ اسطورۀ انگور را به مطالعۀ عزیزان در این صفحه بگذارم. داستان پیدایش انگور  در هرات در متن قدیمی نوروزنامه منسوب به حکیم عمر خیام آمده است و بنده با الهام ازآن مأخذ و داستانهای مردمی هراتیان این منظومه  را نگاشته است. اسطورۀ  انگور1-    در فرمانروایی شمیرانشاه بر آریا، که هرات باشد، و پدیدار شدن هما...
يكشنبه ۹ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۴:۳۹