موضوعات
برای ما بنویسیدنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۲۱٫۶۴۶ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۷ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱۱۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :
مقالات مهر ۱۳۸۶
ستان و گاه و کدهبرخی از دوستان، در محفلی در باب کلماتی که با "ستان"، "گاه" و "کده" پایان می یابند، سخن می گفتند و نظر می خواستند.هریک از عزیزان سخنی می گفت و نظری می داد. از نگارنده نیز میخواستند تا نظر خویش را بگوید. چون بحث تمام شد، دوستان خواستند تا این نظرات نوشته آید. آنچه می خوانید، فشردۀ آن سخنان است.آیا واژه های دبیرستان، دانشکده، و دانشگاه در...
پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۸۶ ساعت ۱۸:۰۶
پیام به شب شعر............... این ابیات پاسخ درخواست با محبت  دوستان  همدل وهمزبان  است، برای شب شعری................. ازین شکسته زبان دوست خواسته ست پیامپیـــــــام را چه کند؟  کش دل من است مقامپیام،  دوست فرستد به دوست،  از ره دورره میـــــان دو دل را دگر چه جای پیام ؟به دوســــــتان خردمنــــــد چون پیام دهم؟کـــه خود خـِردشـــــان پیغام می دهد مادامبه خود پیام دهم، وین...
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۸۶ ساعت ۳:۵۷
 یاد گرامی ِ استاد خلیلییکی از دوستان گرامی و دانشمند، با محبت به این بنده مژده دادند که نشریۀ وزینی با نام راه نیستان،  در روم دیروز و ترکیۀ امروز، به همت کارکنان محترم  سفارت کبرای  افغانستان در آنکارا، به تعبیری که از قدیم در زبان گفتار هراتیان رواج داشته، رونمایی شده است. این دوست عزیز در ضمن یاد آور شدند که گویا  نام نگارنده هم  نقطه یی از این نشریۀ وزین را...
يكشنبه ۱ مهر ۱۳۸۶ ساعت ۴:۱۰