موضوعات
برای ما بنویسیدنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۳۶٫۶۵۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱۱۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :
مقالات بهمن ۱۳۸۵
یادداشتها از سده ها (بخش نخست)دوستان نکته هایی را که در آغاز گشایش این رویه(صفحه) نوشته بودم پسندیده  و همیشه  با محبت خواستار ادامهء آن مطالب بودند.  به یادم بود که مجموعه یی از نکته های مفید و دلنشین در سالهای  خدمت در کتابخانهء آستان قدس رضوی علیه آلاف التحیة والثناء هنگام  ثبت نسخه های خطی ، فراهم آورده  بودم. اکنون آن یادداشتها را یافته ام و به پاس محبت دوستان...
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۵ ساعت ۴:۰۴
یادی از چند دوست دانشوردر سال 1352 روزنامه و مجلّۀ تازه یی در کابل با نام جمهوریت تأسیس گردید. رئیس این سازمان نوبنیاد مرحوم دکتر محمد آصف سهیل و معاون آن مرحوم غلام شاه سرشار شمالی روشنی  بودند.  این بنده یکی از اعضای هیأت تحریر روزنامۀ جمهوریت و در عین حال معاون مجلّۀ جمهوریت بود. مدیریت مجله را شاعر و نویسندۀ  معروف، سید محمود فارانی بر عهده داشت. منظور من از این...
دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۸۵ ساعت ۱۷:۵۴
به سمرقند اگر بگذری ای باد سحراین جویبار، این دشت و صحرا و این آسمان روشن و نیلگون در یک آن مرا به هرات برد، به جویبارهای مالان و پیرامن هریرود، به کاربار و جوی انجیل هرات و چشمهء اوبـه. ولی این آب بیش از هر جا مرا به یاد میرداود می اندازد.  میرداود، همان میله جا، یا تفرّجگاهی که اندکی دورتر از هریرود، بیرون شهر هرات است و سالی یک یا دو بار همۀ خانواده های دور و نزدیک...
يكشنبه ۱ بهمن ۱۳۸۵ ساعت ۳:۲۸