موضوعات
برای ما بنویسیدنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۳۶٫۶۵۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱۱۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :
مقالات آبان ۱۳۸۵
خطیب قندهاریایّها اللاهی عن العهد القــــــدیم--- ایهالنّــــاهی عن النهــــج القویـــــماســـــتمع ما ذا یقول العندلیب --- حیث یروی من مقـــالات الحبــــیبمــرحــبا ای بلبل دســــــتان حی --- آمده از جـــانــب بــــستـــــان حییــــا بریــــد الحــیّ اخبرنی بما --- قاله فی حقـّــــــــــنا اهـــل الحمـــیهــل رضــوا عنـــّا و مالوا للوفا؟ --- ام علی الهجر...
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۸۵ ساعت ۴:۲۴
عشق پیچان             شنبه نخستین روز تعطیل است. از کتابخانه برمی گردم. باز هم راه نوی در پیش می گیرم؛ چون به این شهر نو آمده ام و می خواهم به همه کویها و گذرها آشنا شوم.  این است که هر روز از راهی می روم. کوچه خلوت است. یکی دو ماشین اینجا و آنجا ایستاده اند. گاهی مسافری می گذرد. گاهی لبخندی و گاه روز خوش گفتنی و گاهی گذشتنی خاموش. از تماشای ساختمانها که شیوهء کهن را در...
يكشنبه ۱۴ آبان ۱۳۸۵ ساعت ۴:۲۲
با استاد محیط طباطبایی در بامیانجای خالی بوداهای بامیان هرکس را به اندیشه یی فرومی برد. شاید من هم با بسیاری از آن اندیشه های اندوهبار انباز باشم؛ اما من خود اندیشه یی مخصوص به خود  در این سخن دارم. یاد روزهایی شیرین که در دامن ان کوهپایه ها با استادی بزرگ سر شد و داستان آن روزها را در اینجا می خوانید.سالها پیش که کودکی دانش آمور بودم، روزهای پنجشنبه، هنگامی که...
چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۵ ساعت ۱۸:۴۱
استادی که مرا به مطبوعات آوردآنچه از دوستان و استادان می نویسم،  زندگی نامه نیست. یادهایی است ار یک نسل پیش و از کسانی که بر گردن ما حقی دارند. حق استادی یا حق دوستی. و به این امید می نویسم که چنین مطالبی  جوانان را با گوشه هایی از فرهنگ و رفتار انسانهای روزگارجوانی  نویسنده آشنا  سازد.*************************************************************سال 1344 خورشیدی  بود.  سال اول فاکولتهء ادبیات...
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۸۵ ساعت ۱۳:۰۹