موضوعات
برای ما بنویسیدنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۳۶٫۶۵۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱۱۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :
مقالات شهريور ۱۳۸۸
برگی از تاریخهراتیان در ارومچی- هشتصد سال پیش !فصلی در گونه ای از مهاجرت است؛ البته مهاجرت هم مانند دیگر امور انواع  مختلف دارد؛ مثلاًََ:نیست در شهرنگاری که دل ما ببردبختم ار یار شود رختم از اینجا ببرداین یکی از دلایل مهاجرت است، و اگر از رمز و کنایۀ بیت بگذریم و آن را همین طور ساده تفسیر کنیم، بنا بر ضرب المثل هراتی که می گوید: یکی از نیستی و یکی از مستی، با عرض...
دوشنبه ۲ شهريور ۱۳۸۸ ساعت ۲۳:۴۲