موضوعات
برای ما بنویسیدنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۳۶٫۶۵۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱۱۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :
مقالات فروردين ۱۳۹۴
یادداشتهای تاریخی منشی محمدعظیم –6بخش دوم: یادداشتهای متفرّقه (این یادداشتها نیز در بخشهای مختلف حواشی و گاهی در متن صفحات کتابچه، غالباً بدون تاریخ، تحریر شده است).ایام سلطنت قاجاریهآقامحمدخان اخته: 13 عام، 5 ماه، 8 یومفتحعلی شاه برادرزادۀ او: 39 سالمحمدشاه نواسۀ او: 14 سالناصرالدین شاه پسر محمدشاه: 49 سالمعبر چارجوی را نادرشاه جسر بسته لشکر عبور نمودند.نادرشاه و...
پنجشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۱۰
یادداشتهای تاریخی منشی محمد عظیم-5جلوس امیر حبیب الله (1319هـ/1901م): جلوس اعلیحضرت امیر حبیب الله خان پادشاه افغانستان در سنه 1319 ، بارس ئیل.(جای دیگر) جلوس اعلیحضرت امیر حبیب الله خان در سنه 1319 به کابل.جشن اتفاق الملّت ( بدون تاریخ ): جشن اتفاق الملّت افغانستان، که در دولت سرکار امیر حبیب الله خان مستمر شده، در اول ماه ثور، که اردیبهشت ماه جلالی بوده باشد و جشن سال اول...
چهارشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۲۵
یادداشتهای تاریخی منشی محمدعظیم-4مقدمۀ میوند قندهار(1297هـ/1880م): سردار محمد ایوب خان با لشکر انگلیس، که از قندهار به میوند، چهارده کروئی قندهار، آمده جنگ نمودند؛ به سرکردگی سنجن [(سنت جان)] صاحب انگلیس، در بیستم شهر شعبان/28 ژوئیه و فتح لشکر اسلام، سنۀ 1297/ 1880، سال لوی ئیل نهنگ.  لشکر افغان که از هرات برده شده بود: هفت هزار- سوار: چهارهزار ، پیاده نظامی: سه هزار، توپ:...
يكشنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۲۲
یادداشتهای تاریخی منشی محمد عظیم-3 ادامۀ یادداشتهای منشی محمد عظیم که، از سوی مصحّح، به ترتیب توالی سالها تنظیم شده است. عناوین و سالهای میلادی نیز از طرف مصحح افزوده شده است: نادرشاه افشار در هرات( 1134هـ/1721-1722م):  به تاریخ سنه 1134 هرات را نادرشاه افشار گرفت و شصت هزارخانوار از هرات کوچانیده به سمت اسفزار و فراه فرستاد. نادرشاه و سفارش سجع مهر: نادرشاه در ایام اوّل...
جمعه ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۱۶
  یادداشتهای تاریخی منشی محمدعظیم-2 متن یادداشتهااین کتاب به سفر خیریت اثر مکّۀ معظّمه برده شده و آورده شده تفصیل سفرهای حقیر فقیر حاجی میرزا محمد عظیم خان منشی در سنوات نوکری: سفر اول: در زمانی که حسام السلطنه والی مملکت خراسان، عموی ناصرالدّین شاه پادشاه ایران، هرات را گرفته بود، معۀ والده و عیال و همشیره و سه نفر نوکر از هرات به ارض اقدس رفته، مدّت نه ماه...
يكشنبه ۹ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۲۳
 یادداشتهای تاریخی منشی محمدعظیم مقدمه منشی محمد عظیم فرزند منشی باشی محمد اسماعیل به سال 1252 یا در همان حدود به دنیا آمده است (زیرا به نوشتۀ خودش به سال 1322 در هفتادسالگی به سفر بیت الله مشرف شده است). منشی محمد اسماعیل شاگرد منشی باشی صفی خان قرائی بوده و بر اساس نامۀ صفی خان که در میان اوراق منشی موجود بود، و نگارنده همیشه آن را می خواند و از خط زیبای شکسته...
يكشنبه ۹ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۴۶