موضوعات
برای ما بنویسیدنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۳۶٫۶۵۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱۱۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :
مقالات مهر ۱۳۸۵
آن بانوی کهنــــسالپاس بداریم و نخستین آموزگاران را از یاد نبریم            سپیده را با واژه ها درمی یابم. آری پیش از بانگ  خروس سحری، راز و نیاز بی بی جان مرا از فرارسیدن یک  روز خوب دیگر با خبر می سازد. بید ار می شوم، اما پنهان می کنم و مانند هر روز خود را به خواب می زنم.  آخر تجربه دارم که اگر اندک  جنبشی داشته باشم، بی بی جان خاموش می شود و با خدا " در دلش" گپ...
دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۸۵ ساعت ۳:۵۷
یادی از درس بیدل شناسی  دوست عزیز و دانشوری دارم که صفحه یی  یا در اصطلاح کامپیوتر وبلاگی دارند http://www.mkkazemi.persianblog.com  و درآن مطالب بسیار خوب و آموزنده می نگارند.  از جمله موضوعات مفید،  شرح ابیات و اشعار ابوالمعانی بیدل است که بسیار خوب می نویسند. از  ویژگیهای این دوست  فروتنی و بردباری است که آن را می توان هم از نوشته های خودشان و هم از نظرنگاری زایران صفحهء ...
شنبه ۸ مهر ۱۳۸۵ ساعت ۳:۳۹
برگی  یاد  از سبدی میوهیادها را می توان در هر بابی نوشتآیا تنها در باب استادان، بزرگان و موضوعات بسیار بالا باید نوشت؟  چرا گاهگاه  از آنچه در زندگی روزمره اتفاق می افتد و  از پیشامدی که چندین خاطره یا دست کم یک یاد و خاطرهء جالب برجای می گذارد چیزی ننویسیم؟  زندگی  آمیزه یی از همین چیزهای به ظاهر پیش پا افتاده است.  آیا می توانیم همین گپهای بسیار عادی را با فرهنگ...
يكشنبه ۲ مهر ۱۳۸۵ ساعت ۴:۵۴